تماس با ما


برای تماس با شرکت یونیلیور ایران، می‌توانید از راه‌های ارتباطی زیر استفاده کنید:

ارتباط با شرکت یونیلیور ایران:

تلفن تماس: ۹۸۲۱۸۷۷۱۹۰۰۰+
ایمیل: Signal@unileveriran.com

ارتباط با کارخانه یونیلیور ایران: ۹۸۲۸۳۲۲۲۰۱۴۲+

ارتباط با امور مشتریان یونیلیور ایران: ۹۸۲۸۳۲۲۴۱۳۳۰+

آدرس شرکت یونیلیور ایران: تهران، میدان آرژانتین، خیابان زاگرس، نبش خیابان ۳۳، پلاک ۲۳، کدپستی: ۱۵۱۶۶۸۳۱۱۱

آدرس کارخانه یونیلیور ایران: استان قزوین، شهر الوند، منطقه صنعتی البرز، بلوار سهروردی، خیابان ابوریحان بیرونی

فهرست